Vanaf 6 november geldt gebruik van het Corona toegangsbewijs op meer plaatsen. Los van alle persoonlijke gevoelens hierover, die wij goed begrijpen, zullen wij ons als vereniging hiertoe moeten verhouden.

Wat verandert er voor ons?

Voor leden en bezoekers tot 18 jaar verandert er niets. Zij kunnen zonder Corona toegangsbewijs binnen- en buitenruimtes betreden. Dit geldt ook voor vrijwilligers van de vereniging.

Voor leden en bezoekers vanaf 18 jaar geldt dat zij in het bezit moeten zijn van een geldig Corona toegangsbewijs en legitimatiebewijs, indien zij onze binnenruimtes willen betreden. Dit geldt voor: de wachtruimte, de binnenbak, de hal, toiletten en de kantine.

Hoe gaat het er concreet uit zien?

Lessen

In de les app van jouw les wordt gevraagd het Corona toegangsbewijs te delen. Het is niet mogelijk om een screenshot van jouw QR-code te maken. Het ophalen van de papierenversie doe je via: www.coronacheck.nl/print.  

Indien je een begeleider meeneemt, moet diens bewijs ook voorafgaand aan de les in de app gedeeld worden. Als je jouw gegevens niet wilt delen in de les app dan mail je deze naar: adminstratie@lrdubbeldam.nl. We zullen deze zorgvuldig bewaren en vernietigen, zodra het niet meer nodig is.  

Je bent ten alle tijden verplicht tijdens de les je QR en legitimatie bij je te hebben.

Bestuursleden komen af en toe QR-codes scannen, ook kan jouw instructeur vragen je QR-code te scannen.

Indien je niet beschikt over een geldige QR-code, kun je wel meerijden in de les als deze buiten plaatsvindt. Indien deze binnen plaatsvindt, kan je niet meerijden met de les.

Als vereniging willen wij jou toch graag de kans geven jouw paard de benodigde beweging te geven. Je kunt daarom tijdelijk jouw les abonnement omzetten naar een bakpakket. Je mag dan gebruik maken van de buitenruimtes. Stuur hiervoor een mail naar administratie@lrdubbeldam.nl

Bakpakket

Indien je een bakpakket hebt en geen QR-code, is het nog steeds toegestaan om jouw paard beweging te geven in de buitenbak en de losgooibak. Het gebruik van de binnenbak is niet toegestaan. Bestuursleden kunnen je vragen een QR-code te laten zien.

Wedstrijden

De aankomende wedstrijd van 14 november a.s. hebben wij omgezet naar een buitenwedstrijd. Zowel het losrijden als het rijden van de proef vindt buiten plaats. Op deze manier hoeft niemand over een coronatoegangsbewijs te beschikken. Indien je gebruik wilt maken van een binnenruimte, zoals toilet en kantine, wordt je gevraagd jouw QR-code te laten scannen.

Bovenstaande is gebaseerd op beschikbare informatie tot 7 november 2021. Indien de Rijksoverheid of de veiligheidsregio de informatie wijzigen, zullen wij onze informatie ook herzien.

We rekenen op een ieders begrip en medewerking!

Hartelijk dank alvast!

Namens bestuur en wedstrijdorganisatie

LR &PC Dubbeldam e.o.