Veiligheidshelm
In onze accommodatie en op het hele terrein is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm verplicht, zowel tijdens de lessen als tijdens vrij rijden. Dit geldt ook voor het mennen!!

Het bestuur

Algemeen
Het lidmaatschap loopt per jaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december.
Tweemaal per jaar ontvangen de leden een rekening. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk tenminste 6 weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden (voor 15 november).
[lees meer info in de vereniging reglement]

Prijslijst
Bij onze verenging heb je meerdere verschillende pakketten. Er kan worden gekozen voor een bakpakket. Deze geeft u toegang tot de gehele accommodatie, uitgezonderd van activiteiten ( zoals lessen en /of wedstrijden.
Les- en / of wedstrijdpakketten zijn exclusief gebruik van de accommodatie, hiervoor dient een apart bakpakket te worden afgenomen. Het bakpakket geeft u toegang tot de gehele accommodatie, uitgezonderd van activiteiten (zoals lessen en / of wedstrijden).

Voor de leden met één van de les- en / of wedstrijdpakketten neemt de vereniging alle administratieve zaken voor haar rekening, zoals: aanvraag startpas, e.d.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden d.m.v. een online inschrijfformulier.

Paarden

A. Dressuurlespakket

€. 340-  p.j.

B. Springlespakket

€. ,-  p.j.

C. Menlespakket

€. ,-  p.j.

D. Bakpakket

€. 290,-  p.j.

E. Wedstrijdadministratie pakket

€ 50,-  p.j.

F. KNHS kosten
Basisafdracht per lid (paarden en pony’s)
Startpas paarden 
Startpas pony’s

-
€.  29,50 p.j.
€.  135,00 p.j.
€.  105,00 p.j.

Pony's

A.P Dressuurlespakket

€. 340,-  p.j.

B.P Springlespakket

€. ,-  p.j.

D.P Bakpakket

€. 290,-  p.j.

E.P Wedstrijdadministratie pakket

€ 50,-  p.j.

F.P Bixie’s pakket

€ 30,-  p.j.

*Bixie’s pakket:
Bixie jeugdrubrieken zijn een opstap naar de ‘echte’ wedstrijden. Er kan deelgenomen worden aan dressuur, springen en spelletjes. Kinderen vanaf 6 jaar mogen meedoen. Een startkaart is niet nodig, het kind moet wel lid zijn van de KNHS.

Overig

Ondersteunend lid

€. 35-  p.j.

Donateur

€. 15,50,-  p.j.

Privélessen
De privé-instructeur moet minimaal ondersteunend lid zijn/worden van onze vereniging.