Mennen bij onze rijvereniging LR en PC Dubbeldam en omstreken, dit is helaas per 01-01-2021 komen te vervallen, we staan er altijd voor open om met menners in contact te treden over het opnieuw opstarten van lessen.

Iedere dinsdagavond van de oneven weken wordt er les gegeven door een gediplomeerde meninstructeur. Momenteel zijn er lessen van 45 minuten waarbij er vanuit gegaan wordt dat men de aanspanning voldoende heeft los-gereden bij aanvang van de menles. De menlessen beginnen om 18.15 uur en na iedere 45 minuten begint de volgende les, dit gaat door tot 22.00 uur.

Er wordt les gegeven aan verschillende aanspanningen zoals: enkel-, tweespan lang- en meerspan. In de even weken mag er op de dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur door de menners met hun aanspanning vrij worden gereden in de baan van onze vereniging. 

Om in aanmerking te komen voor de menlessen is er van te voren overleg tussen de meninstructeur en de menner over het niveau van de rijdende combinatie. Tijdens de lessen wordt onderricht gegeven in het dressuur rijden met de aanspanning. Tevens wordt het onderdeel vaardigheid met regelmaat geoefend.

Ook worden er per jaar enkele men wedstrijden door onze vereniging georganiseerd, hier kan worden meegedaan door zowel de wedstrijdmenners als recreatiemenners, voor de laatste groep maken we een speciale klasse. Leuk om wedstrijdervaring op te doen voor de aanspanning en anders zeker om de saamhorigheid onder elkaar te vergroten.

Sinds enkele jaren is onze accommodatie ook een vast wedstrijdtoneel van de wintercompetitie mennen regio Zuid-Holland en Zeeland.

Tijdens de zomervakantie is er een stop van de menlessen van enkele weken; uiteraard mag in deze periode wel gebruik gemaakt worden van de accommodatie om vrij te rijden met de aanspanning.

Ook kunt u bij onze vereniging terecht voor het behalen van het erkende koetsiersbewijs van de ‘Stichting Rijvaardigheidsbewijzen 
Recreatieruiter’. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 stuks) starten we met de cursus. Deze cursus bestaat uit een x-aantal theorieavonden die op een doordeweekse avond  in de kantine van onze vereniging gegeven zullen worden. Ook het examen zal plaatsvinden vanuit de vereniging.