De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende reglementen/statuten en aan de schriftelijk of mondelinge aanwijzingen van het Bestuur en/of namens het Bestuur optredende personen.

Veiligheidshelm
In onze accommodatie en op het hele terrein is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm verplicht, zowel tijdens de lessen als tijdens vrij rijden. Dit geldt ook voor het mennen!!

Longeren
Longeren en Losgooien is toegestaan, uitsluitend in de achterste bak bij de parkeerplaats. Deze bak en bodem leent zich uitstekend voor een gezonde afwisseling van het rijden. Wanneer men toch longeert of losgooit in de andere bakken, riskeert men een boete van €100,-.

Springen
Op dit moment draaien we een pilot met springen. Springen zonder instructeur is nog steeds ten strengste verboden. Mits je een instructeur hebt, mag je volgens onze pilot, gebruik maken van de springattributen en les krijgen in de achterste bak op het terrein.
 Let op: Na je spring les, alle attributen opruimen en de bak opgeruimd, zonder mest, en op slot achterlaten. Constateren wij van het bestuur dat dit niet goed gaat, wordt de Spring-pilot opgeheven!