De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende reglementen/statuten en aan de schriftelijk of mondelinge aanwijzingen van het Bestuur en/of namens het Bestuur optredende personen.

Veiligheidshelm
In onze accommodatie en op het hele terrein is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm verplicht, zowel tijdens de lessen als tijdens vrij rijden. Dit geldt ook voor het mennen!!

Longeren
Het bestuur heeft geconstateerd dat er de laatste tijd regelmatig gelongeerd wordt in de buitenbak. Longeren en losgooien mag alleen in de bak achter de parkeerplaats Ook in de binnenbak mag niet gelongeerd of losgegooid worden. Als men toch longeert of losgooit riskeert men een boete van  € 100,00.

Springen
Springen zonder instructeur is ten strengste verboden!